Výstupy projektu

Návrh koncepcie rozvoja duálneho systému vzdelávania pre malé a stredné podniky v sektore elektrotechniky a energetiky.
Aktualizácia šiestich stredoškolských technicky zameraných učebníc z hľadiska obsahu a formy a ich distribúcia na odborné školy vo forme e-kníh.
Návrh a testovanie metodiky vzdelávania inštruktorov vzdelávacích firiem a príprava materiálov na akreditáciu školenia pre inštruktorov v ČR a SR.

Výstupy