Užitočné linky

Zriaďovateľom realizátora projektu EkoFond je Slovenský plynárenský priemysel. Informácie o jeho službách, poradenstve a iné

www.spp.sk

Projekt je podporený z programu celoživotného vzdelávania ERASMUS+, ktorý je decentralizovane riadený Národnou agentúrou celoživotného vzdelávania v Bratislave.

www.saaic.sk