EkoFond,n.f. realizoval dotazníkový prieskum medzi podnikmi, ktoré vstúpili do systému duálneho vzdelávania. Bol zameraný na zmapovanie reality pri uvádzaní duálneho systému vzdelávania do praxe. Dotazníkový prieskum sa bude opakovať v septembri 2016 u firiem, ktoré vstúpia do duálneho systému vzdelávania.

Zistenia z dotazovania