Stretnutia k vytvoreniu a aktualizácii učebníc pre odborné predmety študijného odboru „Technik energetických zariadení budov“ sa konali dňa 17. mája v Bratislave, 1. júna v Sokolniciach a 29. júna 2016 v Bratislave.

V rámci plánovaného výstupu O2- Aktualizácia stredoškolských učebníc, sa expertný tím autorov dohodol na nasledujúcich odborných učebných textoch určených pre študijný odbor „Technik energetických zariadení budov“:

  • Technológia I.
  • Technológia II.
  • Technológia III.
  • Technológia IV.
  • Energetické zdroje a zariadenia II. ročník
  • Energetické zdroje a zariadenia III. Ročník

Učebnice budú v elektronickej forme sprístupnené stredným odborným školám, na ktorých sa tento študijný odbor vyučuje.