Realizácia kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu medzi firmami, ktoré sa zapojili do systému duálneho vzdelávania.

http://edes.guliwer.sk/dotaznik/