Projekt EDES

Rozvoj duálneho vzdelávania v malých a stredných podnikoch - Enhancing Dual Education System in SME - je podporený v rámci programu celoživotného vzdelávania Erasmus+ v roku 2015.


  • Číslo zmluvy: 2015-1-SK01-KA202-008890
  • Realizácia projektu: 30 mesiacov, september 2015 až koniec februára 2018.
  • Hlavný koordinátor projektu: EkoFond , neinvestičný fond zriadený SPP.

Partnermi projektu sú

  • Stredná škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, Česká republika,
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania, Slovensko,
  • Krajská hospodárska komora Juhomoravského kraja, Česká republika,
  • firma ECODESIGN Company, engineering and management consultancy GmbH, Rakúsko.

Hlavnými výstupmi projektu sú tri intelektuálne výstupy

  • Návrh koncepcie rozvoja duálneho systému vzdelávania pre malé a stredné podniky v sektore elektrotechniky a energetiky.
  • Aktualizácia šiestich stredoškolských technicky zameraných učebníc z hľadiska obsahu a formy a ich distribúcia na odborné školy vo forme e-kníh.
  • Metodika vzdelávania inštruktorov firiem vstupujúcich do systému duálneho vzdelávania na Slovensku, jej návrh a testovanie.

Všetky výstupy budú prezentované na záverečnej konferencii o odbornom vzdelávaní a príprave a jeho rozvoji v systéme duálneho vzdelávania v malých a stredných podnikoch, ktorá sa uskutoční na konci projektu na Slovensku.