K JMK má bohaté skúsenosti v oblastiach: Podpory ekonomického rozvoja hospodárstva v JMK, Vzdelávanie malých a stredných podnikateľov na území Juhomoravského kraja, Podpory malých a stredných podnikateľov v JMK.

Svoje služby KHK JMK poskytuje nielen združeným okresným hospodárskym komorám, ale aj organizáciám na území Juhomoravského kraja. Poskytuje predovšetkým finančný servis, právne poradenstvo, podnikateľské poradenstvo, informačný servis a organizuje kurzy, školenia a semináre v rôznych oblastiach.

So zástupcami Juhomoravského kraja v spolupráci s okresnými hospodárskymi komorami, základnými a strednými školami sa KHK JMK podieľa na riešení nedostatku pracovných síl v technických odboroch organizovaním seminárov a aktívnej účastí pri diskusiách pri okrúhlych stoloch v Juhomoravskom kraji.

Viac informácií o KHK JMK nájdete na www.khkjmk.cz

Krajská hospodářska komora Jihomoravského kraje Kontaktná osoba pre projekt
Výstaviště 1 Břetislav Svozil
647 00 Brno +420 722 592 586
Česká republika reditel@khkjmk.cz