Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice je školou komplexného typu zabezpečujúca stredoškolské vzdelávanie žiakov v tradičných, moderných a perspektívnych odboroch pre oblasť energetiky, elektrotechniky a informačných technológií.

Zabezpečujeme teoretickú, praktickú aj mimoškolskú výchovu žiakov v moderne vybavených učebniach, špecializovaných dielňach a laboratóriách.

Veľkou prednosťou školy je vysoká úroveň odbornosti. Získané vedomosti dávajú žiakom možnosť širokého uplatnenia sa či už v rôznych firmách, alebo aj v samostatnej podnikateľskej činnosti. Absolventi školy neplnia štatistiky nezamestnaných. Naopak, mnohí z nich získavajú zamestnanie už počas štúdia, pretože škola je úzko spojená s podnikateľskou sférou.

Ďalšie informácie o škole nájdete na www.ssee-sokolnice.cz.

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice Kontaktná osoba pre projekt
Bellova 54/a Eva Dařenová
66452 Sokolnice +420 544 224 634
Česká republika darenova@ssee-sokolnice.cz