ECODESIGN Company

ECODESIGN company engineering & management consultancy je inžinierska poradenská spoločnosť pre malé, stredné a veľké firmy a organizácie, ktorá vznikla v roku 2005 so sídlom vo Viedni. ECODESIGN company poskytuje rad poradenských služieb v oblasti environmentálneho a trvalo udržateľného hodnotenia produktov s dôrazom na energetickú náročnosť celého životného cyklu produktu.

Spoločnosť má bohaté skúsenosti a odborné znalosti v oblasti vedenia Life Cycle Assessment (LCA) výrobkov a služieb s databázami state-of-the-art zásob a v súlade s normou ISO 14040.

Rovnako tak dokončila hodnotenie uhlíkovej stopy množstva produktov podľa technického štandardu PAS-2050. ECODESIGN poskytuje podporu pri uvádzaní produktov na trh, napr. podľa normy ISO 14025 vypracováva environmentálne hodnotenie a označovanie produktov alebo pripravuje nové štandardy pre environmentálne označovanie a certifikačné schémy v spolupráci s tretími stranami.

Spoločnosť ECODESIGN je tiež aktívna v oblasti vzdelávania zamestnancov svojich klientov v oblasti týkajúce sa hodnotenia životného cyklu, návrhu a vývoja environmentálnych produktov, a ich uvádzania na trh prostredníctvom na mieru pripravených seminárov a workshopov. Najmä v posledných 6 rokov spoločnosť ECODESIGN company reprezentuje Rakúske Spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a technológií (BMVIT) v rámci programu Energy Efficient End-Use Equipment, ktorý riadi Medzinárodná energetická agentúra (IEA -4E).

Spoločnosť je oficiálnym členom Rakúskej komory poradenských spoločností a členom Európskej federácie inžinierskych poradenských asociácií.

Viac informácií o firme ECODESIGN nájdete na ecodesign-company.com

ECODESIGN, GmbH Kontaktná osoba pre projekt
Neubaugasse 25 Adriana Diaz
1070 Viedeň +43 1 40 35 611 33
Rakúsko diaz@ecodesign-company.com