Partneri

EkoFond

Hlavný partner a realizátor projektu je EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP v roku 2007 s cieľom podpory projektov zameraných na efektívne využívanie energie, ochranu životného prostredia a aktivít spojených s osvetou a vzdelávaním v týchto oblastiach.